Ambassadeurs du LPEM             Nos activités             EPAS-Info

QUIZ             EP-Ressources              Contact

 

NEXT EVENT:
10. Mee 2019: Europa-Rallye am Zentrum vun der Stad


D'Junior Ambassadeuren aus dem Emile Metz assuréieren ab 10 Auer zwee Stänn mat zwou flotten Aktivitéiten.

D'Stänn vun den EPAS-Schoulen sinn op folgend Site verdeelt: