Activités des ambassadeurs du LPEM

"Customs and pratices around X-Mas and New Year across the countries of the EU"
Exposition LPEM: décembre 2018- janvier 2019

 

"Life Cycle Game"
Formation 4GIG: 28 novembre 2018


Article au "Luxemburger Wort"

 

Youth Parliament
Bruxelles, 19 novembre 2018


Article au "Luxemburger Wort"

 

Remise des plaquettes aux écoles ambassadrices du Parlement Européen
28 septembre 2018

 

Visite du Parlement Européen de Strasbourg guidée par Charles Goerens, député européen
12 juin 2018


Article au "Luxemburger Wort"

 

Journée de l'Europe: Matinée d'échange avec des refugiés
Invités:  Élèves de classes 9e à 13e du LPEM
9 mai 2018

 

 Article au "Luxemburger Wort"

 

Matinée d'échange avec Claude Turmes, député européen
Classes 2GGI, 3GTG et 4GTG du LPEM

Article au "Luxemburger Wort"

 

Exposition au LPEM: Les pays de l'Union Européenne
Classe 4GTG du LPEM - Avril 2018


D’Klass 4GTG presentéiert bis zur Päischtvakanz eng Ausstellung iwwert all 28 EU-Memberstaaten.

Jiddwer Schüler huet sech iwwert een oder méi Memberstaaten méi genee informéiert an déi fir hie wichtegst

Informatioune visuell op engem grousse Pouster an op engem zweesäitegen Info-Flyer resuméiert.


Article au "Luxemburger Wort"
 

 

European Parliament Ambassador School Programme - Teachers Seminar
Brussels, 10 & 11 april 2018

91 Enseignanten aus allen 28 EU-Memberlänner hunn den 10. an 11. Abrëll a verschiddene "Workshops" hir Erfahrungen am Kader vum "European Parliament Ambassador School Programme" ausgetosch.

 

EU4YOUTH – Rendre l'Europe plus attractive pour les jeunes

Lundi, le 26 février 2018 de 9h30 à 12h00

Ancien hémicycle du Bâtiment Robert Schuman


Am Kader vum Programme “École ambassadrice du Parlement européen” (EPAS) huet d’Klass 4GTG aus dem Lycée Privé Emile Metz zesumme mat 20 anere Botschaftsschoulen un engem Austausch mat de 6 Lëtzebuerger Europadeputéierten Georges BACH, Mady DELVAUX, Frank ENGEL, Charles GOERENS, Viviane REDING a Claude TURMES am Europaparlament zum Kierchbierch deelgeholl.   Vill interessant Iddien, wéi een d’EU méi attraktiv kéint maachen, goufen tëschent den Juniorbotschafter an den Europadeputéierten diskutéiert.